NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ATUNCI CÂND NE VIZITAȚI WEBSITE-UL

1. Cine suntem: 

Website-ul este administrat de societatea I CARE OPTIC SERV SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 4, Str. Grădiştea, Nr. 10, Bloc 101, Scara 2, Etaj 1, Ap. 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12250/2007, CUI 21999597, reprezentată de Turcu Claudia Laurența, Administrator. 

2. Datele noastre de contact: 

Activitatea se desfășoară la punctele de lucru dinStr. Roma nr. 21, București, și la clinica din Str. Dunării nr. 264 bis, Alexandria. 

Telefon: 0372988488 / 0722110933 (pentru București), 0723347276 (pentru Alexandria), E-mail: office@i-care.ro.

3. Ce date prelucrăm când ne vizitați website-ul, postați un comentariu sau realizați o programare online, scopul prelucrării și temeiul juridic al prelucrării: 

A. Când accesați website-ul:

 • Colectăm date despre IP-ul dvs. și comportamentul dvs. pe site-ul nostru web – de care avem nevoie pentru a vedea cum funcționează site-ul nostru web, care sunt paginile care sunt cele mai interesante, care sunt țările de unde provin vizitatorii noștri, care browser este cel mai folosit și dacă accesați site-ul nostru web de pe un computer sau un dispozitiv mobil, pentru a vă oferi cele mai bune informații și produse. Pentru a face toate acestea, folosim Google Analytics, iar datele dvs. vor fi stocate pe serverele Google din Irlanda.

Cu toate acestea, pentru a vă proteja confidențialitatea, vom folosi instrumentele Google pentru anonimizarea IP-ului dvs. În acest fel, Google nu vă poate identifica în alt scop decât realizarea de rapoarte privind modul în care funcționează website-ul nostru.

 • Folosim și cookie-uri. Vă rugăm să consultați politica noastră de cookie-uri aici.
 • Scopul colectării datelor dvs. când accesați și navigați site-ul este interesul nostru legitim de a cunoaște performanțele site-ului nostru web, de a observa cum putem oferi informații și produse mai bune clienților noștri, de a observa tendințele și de a identifica problemele cu sistemul nostru de navigație, paginile noastre sau serverul nostru.
 • Temeiul legal pentru colectarea datelor dvs. atunci când accesați și navigați pe site-ul web este articolul 6 (1) punctul f) GDPR, care stabilește dreptul operatorului (noi) de a prelucra datele cu caracter personal pe baza interesului său legitim.

B. Când postați un comentariu:

 • Colectăm date despre numele ales de dumneavoastră – de care avem nevoie pentru a respecta condițiile platformei WordPress de afișare a comentariilor.
 • Scopul colectării datelor dvs. când postați comentarii pe website este interesul nostru legitim de a ne proteja de mesajele spam, precum și de orice tentative de înregistrare a unor activități neautorizate pe website.
 • Temeiul legal pentru colectarea datelor dvs. atunci când accesați și navigați pe site-ul web este articolul 6 (1) punctul f) GDPR, care stabilește dreptul operatorului (noi) de a prelucra datele cu caracter personal pe baza interesului său legitim.

C. Când vă programați pentru o consultație

 • Colectăm date despre numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon– de care avem nevoie pentru a vă înregistra programarea și pentru a vă contacta pentru confirmarea programării și, în situații neprevăzute, pentru a anula sau reprograma consultanția.
 • Scopul colectării datelor dvs. când vă înregistrați pentru o consultație este de a face demersurile necesare pentru încheierea contractului de prestări servicii medicale, la solicitarea dumneavoastă.
 • Temeiul legal pentru colectarea datelor dvs. atunci când vă înregistrați pentru o consultație este articolul 6 (1) punctul b) GDPR, care stabilește dreptul operatorului (noi) de a prelucra datele cu caracter personal pentru a face demersurile necesare în scopul încheierii unui contract, la solicitarea dumneavoastră.

D. Când vă înscrieți pentru a primi newsletter de la noi

 • Colectăm date despre numele și adresa dumneavoastră de e-mail – de care avem nevoie pentru a vă înregistra în baza noastră de date și pentru a vă trimite newsletter.
 • Scopul colectării datelor dvs. când vă înregistrați pentru o consultație este de a vă trimite informații despre noile articole publicate pe website-ul nostru, la solicitarea dumneavoastră.
 • Temeiul legal pentru colectarea datelor dvs. atunci când vă înscrieți la newsletter este articolul 6 (1) punctul a) GDPR, consimțământul dumneavoastră expres.

4. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră

A. Când accesați website-ul: păstrăm datele dumneavoastră timp de 5 ani

B. Când postați un comentariu: păstrăm datele dumneavoastră pe toată durata de publicare a articolului la care ați postat comentariul

C. Când vă programați pentru o consultație: păstrăm datele dumneavoastră pentru 5 ani dacă nu veniți la programare, iar dacă ne deveniți pacient, durata va fi stabilită potrivit legii. Vă rugăm să citiți Nota de informare privind datele pacienților.

D. Când vă înscrieți pentru a primi newsletter de la noi: păstrăm datele dumneavoastră până la momentul la care vă retrageți consimțământul

5. La cine mai ajung datele dumneavoastră și de ce

Datele dumneavoastră pot ajunge la furnizorii noștri, atunci când aceștia prestează servicii pentru noi în baza unor contracte încheiate între noi și furnizori. Aceste categorii de furnizori pot fi firmele care se ocupă de marketing și PR, firma de contabilitate, servicii de curierat, firma de avocatură. De asemenea, datele pot fi divulgate autorităților statului, la solicitarea acestora sau pentru apărarea unui drept în instanță.

6. Informații despre transferarea datelor în afara Uniunii Europene

La acest moment nu transferăm datele dumneavoastră în afara Uniunii Europene.

7. Care sunt drepturile dumneavoastră

 • Dreptul de a fi informat (prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a ști dacă și cum vă prelucrăm datele cu caracter personal.

Pentru comentariile postate pe website, aveți posibilitatea să vedeți ce date deținem despre dumneavoastră și sunt înregistrate pe site, aici: http://i-care.ro/solicita-date-personale/

 • Dreptul de acces la date (prevăzut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care îți prelucrăm datele.
 • Dreptul la rectificare (prevăzut de art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul să obțineți de la noi corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărei persoane la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (prevăzut de art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a cere să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate. 

Aveți acest drept atunci când (a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate, (b) v-ați retras consimțământul și nu mai există alt temei legal pentru prelucrare, (c) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea sau (4) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării (prevăzut de art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării, atunci când se aplică unul din cazurile următoare: (a) contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; (c) în cazul în care noi nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (d) în cazul în care vă opuneți prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 • Dreptul la portabilitatea datelor (prevăzut de art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă că aveți dreptul de a primi datele personale pe care ni le-ați furnizat și pe care noi le prelucrăm. Aveți dreptul de a primi aceste informații într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără obstacole din partea noastră. 
 • Dreptul la opoziție (prevăzut de art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamnă ca aveți dreptul general de a vă opune prelucrării datelor personale. 
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o măsură semnificativă. 
 • Dreptul de a formula o plângere la autoritatea Națională de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, tel: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212.

Vă rugăm să aveți în vedere și următoarele:

 • Perioada de timp: Vom încerca să răspundem la solicitarea dumneavoastră în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive legate de complexitatea cererii dumneavoastră. Când această perioadă va fi extinsă, vă vom informa despre termenul de prelungire și despre motivul pentru care am prelungit termenul.
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastră personale, din cauza dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastră de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
 • Imposibilitatea de a vă identifica: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dumneavoastră personale, din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dumneavoastră. Vă vom informa despre această situație și vă vom oferi posibilitatea de a furniza, dacă este cazul, informații suplimentare pentru a vă identifica.