Cine suntem: I CARE OPTIC SERV SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 4, Str. Grădiştea, Nr. 10, Bloc 101, Scara 2, Etaj 1, Ap. 21, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12250/2007, CUI 21999597, reprezentată de Turcu Claudia Laurența, Administrator. Aceasta e societatea responsabilă de consultațiile și procedurile medicale.

Prelucrăm datele dumneavoastră împreună cu partenerul nostru, I CARE OPTIC SERV FOCUS SRL, sediul în Bucuresti, Sector 2, Str. Serghiescu Marin, Nr.10 A, Et.1, Ap.5, Camera 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/19289/2008, CUI 24740073, reprezentată de Turcu Claudia Laurența, Administrator. Datele dumneavoastră sunt prelucrate de I CARE OPTIC SERV FOCUS când aveți prescripție pentru ochelari și vreți să vă faceți ochelarii în cadrul I CARE.

Cum ne puteți contacta:Veniți la clinica din Str. Roma nr. 21, București, sau la clinica din Alexandria: str. Dunării nr. 264 bis, Alexandria. Sunați-ne la telefon: 0372988488 / 0722110933 (București), 0723347276 (Alexandria) sau scrieți-ne la: office@i-care.ro.

Ce date prelucrăm, scopul prelucrării și temeiul juridic al prelucrării:Vă prelucrăm Numele și prenumele, Data nașterii, Telefonul, E-mailul (dacă ni-l puneți la dispoziție), Codul Numeric Personal, Domiciliul, Istoricul medical – alergii, diabet, etc. și Informațiile medicale – rezultatul investigațiilor din cadrul clinicii noastre. De asemenea, când beneficiați de consultații sau proceduri medicale decontate de casele de asigurări, vă vom solicita și avem acces la informații referitoare la numărul și seria actului de identitate, grup sanguin, numărul de înregistrare în Registrul Național de Diabet și Numărul RENAL.

Prelucrăm aceste date pentru a putea să vă contactăm pentru programare, pentru a vă identifica în sistemul nostru de programări și pentru a putea să realizăm investigațiile medicale, să punem un diagnostic corect și complet, să vă recomandăm un tratament medical, să vă confecționăm ochelarii potriviți și să ținem dosarul dumneavoastră medical și să vă eliberăm un raport medical – scrisoare medicală, precum și pentru a vă emite factură și pentru a transmite informațiile medicale către casele de asigurări de sănătate, când beneficiați de consultații și proceduri medicale decontate de case.

Așadar, temeiul juridic este executarea contractului de prestări servicii medicale, care se încheie atunci când ne solicitați dumneavoastră o consultație sau alte servicii medicale (temei prevăzut de art. 6 alin. (1) litera b) și Art. 9 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) 2016/679) și îndeplinirea unei obligații legale medicale (temei prevăzut de art. 6 alin. (1) litera c) din Regulamentul (UE) 2016/679), fiind obligați de legea care reglementează serviciile medicale să ținem un dosar al pacientului și să întocmim o scrisoare medicală – raport medical (Legea nr. 95/2006 și HG nr. 140/2018). De asemenea, suntem obligați să trecem domiciliul pe facturile emise, în temeiul Codului Fiscal (art. 319 alin. (20) lit. f)).

Refuzul dumneavoastră: Pentru că avem nevoie de datele dumneavoastră pentru prestarea serviciului medical, refuzul furnizării informațiilor privind numele, prenumele, CNP-ul, ne împiedică să vă furnizăm un raport medical corect și complet, iar refuzul dumneavoastră de a ne furniza informațiile medicale ne împiedică să vă punem un diagnostic medical corect și complet și să realizăm intervenția sau ochelarii recomandați. De aceea, în cazul refuzului de a ne furniza aceste informații, putem să refuzăm furnizarea serviciului medical.

Cui divulgăm datele dumneavoastră: 1. Societății care face mentenanța programului informatic medical în care păstrăm toate datele dumneavoastră și care sunt stocate pe un server al Microsoft situat în Irlanda; 2. Medicilor colaboratori; 3. Firmei de contabilitate, atunci când datele apar pe facturi; 4. Autorităților statului, când ni se solicită acest lucru, sau pentru apărarea intereselor noastre în proceduri judiciare; 5. Societății care ne furnizează software-ul unde stocăm datele dumneavoastră atunci când beneficiați de consultații și proceduri decontate de casele de asigurări de sănătate; 6. Caselor de asigurări de sănătate, atunci când beneficiați de consultații și proceduri decontate de casele de asigurări de sănătate.

Cât timp stocăm datele dumneavoastră: Datele medicale: timp de 100 de ani; Datele de pe facturi și chitanțe: timp de 50 de ani. Ambele termene sunt în temeiul Anexei nr. 6 din Legea nr. 16/1996 legea Arhivelor Naționale.

Ce drepturi aveți:Aveți dreptul de a ne solicita accesul la datele dumneavoastră, de a ne solicita să le rectificăm când acestea sunt eronate, de a ne solicita ștergerea, când nu mai avem temei pentru a le păstra, de a ne solicita să restricționăm prelucrarea, de a vă opune prelucrării, precum și de a ne solicita să facem portabilitatea datelor, adică să vi le comunicăm într-un format care poate fi citit automat și de a le trimite unui alt operator.

Dreptul de a depune o plângere: Aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, tel: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212.